شمال افغانستان، قدرت نمایی طالبان یا ضعف حکومت؟

طالبان و مخالفان مسلح دولت با روی دست گرفتن یک برنامه نظامی، جبهه های جنگ در کشور را از جنوب به شمال انتقال دادند که این

50493_891طالبان و مخالفان مسلح دولت با روی دست گرفتن یک برنامه نظامی، جبهه های جنگ در کشور را از جنوب به شمال انتقال دادند که این انتقال تقریبا با روی کارآمدن حکومت «وحدت ملی» همزمان بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طالبان در ولایت های جنوبی بیش از ده سال حضور داشته و هر از گاهی حملات خونین راه اندازی می کردند و دست به تصرف شماری از مناطق کشور می زدند و حال این روند را در جنوب بسیار کمرنگ کرده و مانند آن را در شمال روی دست گرفته اند.

ولایت های بدخشان، قندوز، تخار، فاریاب، سرپل و بغلان از جمله ولایت های شمالی هستند که در این اواخر شاهد ناامنی ها و درگیریهای شدید بین نیروهای دولتی و طالبان بوده و هستند.

طالبان بعد از تغییر جبهه جنگ شان، در ولایت های شمالی نیز شماری از مناطق را برای مدتی به تصرف خود درآوردند؛ اما با حضور نیروهای کمکی امنیتی، این مناطق دوباره به تصرف حکومت درآمد.

کارشناسان مسایل سیاسی کشور عوامل مختلفی برای حضور طالبان در شمال کشور و ایجاد ناامنی در این مناطق عنوان می کنند.

فاروق بشر، کارشناس مسایل سیاسی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که وضع موجود در حکومت «وحدت ملی» که در هر مورد بین رهبران آن اختلاف وجود دارد از جمله عوامل مهم ناامنی در شمال کشور است.

به گفته وی، رهبران حکومت وحدت ملی، در تعیین افراد اختلاف نظر دارند و این امر باعث شده تا افراد به ادامه کارشان اطمینان نداشته باشند و موفق به انجام کارهای مناسب نشوند.

از سویی هم این کارشناس اظهار می دارد که مطرح شدن بحث مصالحه بین دولت و طالبان باعث شده تا طالبان به جنگ های چریکی خود شدت ببخشند تا بتوانند امتیاز بیشتر از این مصالحه بگیرند.

در کنار این عوامل، بشر، خروج نیروهای خارجی از کشور را نیز یکی دیگر از عوامل قدرتنمایی طالبان در شمال کشور عنوان می دارد.

در عین حال، مریم کوفی نماینده مردم تخار در مجلس نماینده گان نیز ضعف حکومت و عدم تعیین افراد شایسته برای رهبری جنگ در ولایت های شمالی را از جمله عوامل رویدادهای اخیر در این مناطق می داند.

به گفته وی، حکومت در تعیین فرمانده هان پولیس اصل شایسته سالاری را در نظر نگرفته و در حال حاضر شماری از فرمانده هان پولیس، تدبیر لازم برای رهبری و تامین امنیت را ندارند.

کوفی اظهار داشت که هر روز شاهد سقوط مناطق مختلف هستیم؛ اما حکومت هیچ تصمیم جدی برای حل این مشکل نگرفته و به دلیل ضعف مدیریت که شامل حکومت است، بیش از این نیز شاهد قدرتنمایی طالبان خواهیم بود.

بر اساس معلومات منبع، زمانی که «طالبان با دو دهشکه» از «بیرون مرز» می آیند و نیروهای امنیتی با تجهیزات لازم بازمانده از نیروهای خارجی؛ توانایی مقابله با آنها را ندارند؛ «ضعف» حکومت را نشان می دهد.

سرانجام قضیه

اما با ادامه این روند، سرانجام قضیه به کجا کشانیده خواهد شد؟

فاروق بشر، کارشناس مسایل سیاسی باورمنداست ادامه روند فعلی در شمال کشور باعث حضور طالبان در مناطق بیشتر خواهد شد و آنها در «مصالحه» با حکومت دست بالا خواهند داشت.

از سویی هم، مریم کوفی، نماینده مردم تخار در مجلس نماینده گان می گوید که با ادامه این روند، شاهد سقوط مناطق بیشتر به دست طالبان خواهیم بود و اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش یافته و از بین خواهد رفت.

راه حل

کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی باورمند هستند که تعیین وزیر دفاع با صلاحیت های عملی راهکار عمده برای حل مشکلات شمال کشور در مجموع مقابله با مخالفان خواهد بود.

فاروق بشر می گوید که وزیر دفاعی که تعیین می شود باید صلاحیت تعیین، تغییر و تبدیل افراد نظامی را داشته باشد و بتواند افراد شایسته را به کار بگمارد.

در عین حال، به باور وی، باید بر پاکستان و قوای خارجی فشار وارد کند که ادامه این روند، روابط افغانستان با پاکستان به عنوان همسایه اش را برهم خواهد زد.

بشر اظهار داشت که تفاهم بین رهبران حکومت وحدت ملی می تواند خلای اعتماد را از بین برده و اعتماد مردم را دوباره کسب کند که این نکته، نقش مهمی برای حل مشکلات اخیر در کشور است.

Author