شمار اعتصاب کنندگان زندانی در هرات به 2 هزارنفر رسید

۳ میزان ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

مقامات محلی ولایت هرات می گویند که دوصد تن از زندانیان دیگر در جمع از زنداینان اعتصاب کننده افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادستانی هرات اعلام کرد این اعتصاب کنندگان از بند سوم زندان مرکزی هرات هستند که عصر روز گذشته با اعتصاب کنندگان دیگر یکجا شدند.

گفتنی است که از سه روز گذشته به این سو 1800 نفر از زندانیان، محبس مرکزی هرات دست به اعتصاب غذای زده و با پیوستن دو صد تن دیگر آمار اعتصاب کنندگان به دو هزار نفر رسیده اند.

گل احمد رامش رئیس دادستانی شهری هرات می گوید: اعتصاب کنندگام، مهمترین دلیل این اقدام خود را عدم شفافیت در اجرا نشدن فرمانهای عفو ریاست جمهوری، محکوم شدنشان به حبسهای بلند مدت از سوی محکمه و عدم رسیدگی به خواسته هایشان عنوان کرده اند.

به گفته ی رامش در رابطه با این رویداد هیاتی بلند پایه از مقامات عدلی و قضایی وارد هرات شده اند و گفتگوهایی را با زندانیان داشته اند.

آقای رامش علاوه میکند که با این همه قرار است تا در زودترین فرصت این افراد به اعتصاب خود پایان داده و از سوی دولت به دوسیه آنان رسیدگی صورت گیرد.

گفتنی که در حال حاضر 1969 تن از زندانیان هرات در حالت اعتصاب غذای به سر میبرند.

اعتصاب

دو هزار نفر

زندان هرات

سه روز

غذای

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.