شمار آوارگان داخلی در کشور به ۱.۲ میلیون نفر رسید

0,,19294818_303,00سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که شمار آوارگان داخلی در افغانستان به دلیل ادامه درگیرها در نقاط مختلف به ۱.۲ میلیون نفر رسیده‌است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سازمان عفو بین الملل افزوده است که شمار افغان‌هایی که بر اثر خشونت‌ها مجبور به فرار از خانه شده اند اکنون با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

براساس این گزارش شمار آوارگان داخلی کشور نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی سه برابر افزایش یافته‌ است طوریکه در سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰۰ هزار نفر از خانه های شان آواره شده بودند.

گزارش سازمان عفو بین الملل زیر نام”فرزندانم در این زمستان خواهند مرد” سه‌شنبه (۱۱ جوزا) در کابل نشر شد.

در این گزارش از افغانستان به عنوان کشوری یادشده که بیشترین مهاجر را در جهان دارد و در حدود ۲.۶ میلیون تبعه افغانستان به عنوان مهاجر در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

در این گزارش آمده که آوارگان داخلی هنوز به مسکن، غذا، آب، خدمات بهداشتی، فرصتهای کاری و آموزشی دسترسی ندارند.