شماری از پناهندگان افغان در انکارا دهان شان را دوختند

شماری از پناهندگان افغان مقیم ترکیه با گردهمایی و تحصن در مقابل نمایندگی کمیساری سازمان ملل متحد در انکارا دست به تحصن زده و شماری از آنان به دلیل عدم رسیدگی به خواست های آنان توسط ملل متحد، لب های شان را دوخته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکثریت ازافغانها از طریق کشور ترکیه و کمیساری سازمان مل متحد به سایر کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی می دهد و تا صدها تن از افغانها بخصوص جوانان به کشورهای اروپایی پناهنده شده اند.

در گردهمایی و برگزاری تحصن اخی در مقابل دفتر کمیساری سازمان ملل متحد و دفتر UNHCR در انکارا تعداد زیادی از پناهندگان تجموع کردند و ۹ تن از آنان با دوختن لب های شان خواهان رسیدگی هرچه زود به خواست های شدند که آنها برای پناهندگی با کی از کشورهای اروپایی مطالبه دارند.

این پناهندگان معترض تاکید دارند تازمانی که سازمان ملل متحد و اداره UNHCR به خواست ها و مطالبات آنان رسیدگی نکنند همچنان به اعتراض شان ادامه می دهند.

در این حرکت مدنی شمار مهاجرین و پناهندگان افغان عم دخترا و پسرها در انکارا پایتخت ترکیه هشدار دادند در صورت که اداره سازمان ملل متحد به خواست آنان توجه جدی نکند به حرکت های مدنی شان همچنان ادامه می دهند.

در همین حال کمیساری سازمان ملل متحد و اداره UNHCR هیچ توجهی به خواست های این پناهندگان افغان نکرده است در صورت که این نهاد بر اساس قوانین مهاجرت مسئولیت دارد تا براساس قانون برای اتباع خارجی و خواستن پناهدگی بنا بر دلایلی، زمینه را برای آنان مهیا سازد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *