مظاهره مدنی به خشونت گرایید

۲۰ عقرب ۱۳۹۴

12196258_10207402807764403_3020544527493668592_nبعد از آنکه معترضین برای ورود به ارگ، نیروهای امنیتی از سلاح و شلیک مرمی استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بعد از شش ساعت از مظاهره مردم برای دادخواهی سربریدن باشنده گان شهر غزنی، مقام های حکومت حاضر به پاسخگویی به مردم نشده و مظاهره کننده تلاش داشتند تا از دیوارهای ارگ بالا شده و به محوطه ارگ داخل شوند.

خبرنگار خاورمیانه از محل مظاهره گفته است که بعد از بالا رفتن مردم به دیوارهای ارگ، صدای شلیک مرمی از نقاط مختلف به گوش رسید تا مظاهره کننده گان متفرق شوند.

وی می گوید که تا حال معلوم نیست که این شلیک از سوی نیروهای امنیتی و محافظتی ارگ است یا از بین مردم برخی سودجویان دست به شلیک زده اند.

گفته می شود که بعد از شلیک های هوایی مرمی، تعدادی از مظاهره کننده گان زخمی شده و از ساحه انتقال داده شدند.

این در حالی است که مظاهره کننده گان گفته بودند اگر به خواست آنها پاسخ قناعت بخش داده نشود، به ارگ ریاست جمهوری داخل خواهند شد.

ارگ

مردم

معترضان

وارد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed