شماری از فعالان حقوق زن در کندز خواهان توجه بیشتر دولت به وضعیت زنان اند

100_2158-1024x768فعالین زن در ولایت کندز از دولت میخواهد که سهم زنان را در اداره های دولتی بیشتر سازد، به مصئونیت زنان  بیشتر توجه شود و زمینه های رشد و پیشرفت این طبقه  بیشتر مساعد گردد؛ با اینحال مسولان ریاست زنان کندز نیز خواهان توجه خانواده ها به  بهبود وضعیت  زنان وختران شان است.

خانم مرضیه رستمی یک تن از فعالان مدنی در کندز باور دارد که توجه به بهبود وضعیت زنان میتواند جامعه را متحول ساخته و چرخ پیشرفت و سازندگی را بیشتر به حرکت در آورد .

رستمی می گوید: «تقاضا داریم که واقعا باید زنان را حمایت بکنند در قدم اول مصئونیت آنها را تامین بسازند امنیت را تامین بکنند که مصئونیت برای همه گی ایجاد شوند خصوصا برای خانمها و گذشته از او در نهاد های دولتی هم برای خانمها پست های که کلیدی است و پست های که علاوه بر مسئولیت صلاحیت هم دارد داده شود تا آنها بتوانند در ساختار دولت هم سهم بگیرند و در پهلوی آن فعالیت های را که زنان دارند به خصوص فعالیت های اقتصادی شانرا دولت حمایت بکند بخاطرپیشرفت کار شان وبخاطر بازار یابی»

در این میان ریاست امور زنان ولایت کندز نیز خواهان توجه بیشتر  مردم در جهت رسیدگی به حقوق زنان است؛ خانم ناهیده آصفی رئیس امور زنان کندز؛ ضمن یک توصیه رهنمودی به زنان ، فامیلها را بیشتر به رعایت حقوق زنان و دختران فرا می خواند .

خانم آصفی اظهار داشت: پیام من به تمام فامیلها این است که کوشش کنند تا خود را با مسایل دینی و شرعی خود آگاه بسازند خواهران شان و دختران شان را بگذارند به تحصیلات خود ادامه بدهد تا مصدر خدمت جامعه شود.

 

 

Author