شماری از عزاداران حسینی در نیجریه به شهادت رسیدند

۲۲ میزان ۱۳۹۵

نیروهای امنیتی نیجریه در مراسم عاشورای حسینی به سوی عزاداران تیراندازی کرده و شماری از این عزاداران را به شهادت رسانده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارتش و نیروهای امنیتی نیجریه به دستور حکومت این کشور، بیش از ده نفر از  عزاداران را در روز عاشورای حسینی در شهرهای متعدد به شهادت رسانده وتعدادی دیگر را زخمی کردند.

راهپیمائی های عاشورا توسط شیعیان نیجیریه مثل دیگر مسلمانان جهان در سایر شهرهای این کشور تنظیم کرده بودند و نیروهای امنیتی و ارتش ضمن همراهی کردند آنان به شرکت کنندگان حمله کردند وتلاش کردند با شلیک گلوله راهپیمائی ها را متفرق کنند.

این امر باعث به شهادت رسیدن وزخمی شدن تعدادی از عزاداران شده است.

نیروهای امنیتی راه ها را از صبح روز عاشورا به روی شیعیان بسته بودند تا جلوی عبور انها بگیرند وبهانه ای برای توجیه عملکرد خود در حال اصرار شیعیان به ادامه دادن به راهپیمائی ها داشته باشند, اما شرکت کنندگان راه خود را تغییر دادند.

در این حال نیروهای امنیتی با شلیک گلوله با انها روبرو شدند ومراکز دینی وحسینیه ها را به آتش کشیدند.

نیروهای امنیتی نیجیری شرکت کنندگان در راهپیمائی های عاشورا در دو شهر فنتوا وجوس در شمال کشور را سرکوب کردند.

همچنین, نیروهای امنیتی به مرکز شیعیان در شهر کادونا حمله کردند وان را قبل از بازگشت شرکت کنندگان در راهپیمائی عاشورا به اتش کشیدند که سه نفر به شهادت رسیدند.

ارتش

حمله به عزاداران

روز عاشورا

کشتار در نیجریه

نیروهای امنیتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.