شفاخانه های دولتی به بخش خصوصی سپرده میشود

۱۴ دلو ۱۳۹۲

وزارت صحت عامه اعلام کرد، که بدلیل هزینه‌های زیاد خدمات صحی و عدم توانایی دولت، شفاخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ثریا دلیل، وزیر صحت عامه کشور روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی، افزود شفاخانه های جمهوریت، طفل و مادر، و جناح، از جمله شفاخانههایی هستند که برای مشارکت عمومی و خصوصی در نظر گرفته شده‌اند.

ثریا دلیل، اظهار داشت، که وزارت صحت عامه افغانستان از اولین وزارتخانههایی است که 2 سال پیش بخشی به نام مشارکت عمومی و خصوصی را ایجاد کرده است.

وزیر صحت عامه تاکید کرد: خدمات پیشرفته صحی مانند بیماری‌های قلبی و سرطانی نیازمند هزینه‌های هنگفت بخصوص در بخش تجهیزات و افراد متخصص است که دولت به تنهایی قادر نیست تمام این مسایل را فراهم کند.

وی اظهار داشت: به همین دلیل، وزارت صحت عامه برنامه مشارکت عمومی و بخش خصوصی را به راه انداخته تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند در شفاخانه های دولتی افغانستان سرمایه گذاری کنند.

افغانسنان

خصوصی

دولتی

شفاخانها

صحت و عامه

واگذاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.