اسد ۱۵, ۱۳۹۹

شش ماه تا کاسا یکهزار

06D0F3D1-C1B8-4189-9418-E1A3CFC24732_cx0_cy1_cw0_mw1024_s_n_r1اسناد باقی مانده برای پروژه برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا (کاسا یکهزار)، در جلسه شورای بین الحکومتی، نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آخرین دسته از اسناد و موافقت نامه های پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا، بین نماینده گان کشورهای افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان در نشست استانبول نهایی گردید.

وزارت مالیه در خبرنامه ای نگاشته است که در نشست بین الحکومتی، وزرای انرژی کشورهای یادشده، عبدالرزاق صمدی رئیس برشنا، مصطفی مستور معین وزارت مالیه و وحیدالله ویسی رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان حاضر بوده اند.

در خبرنامه آمده است که اسناد مرتبط به مسائل حقوقی، مالی و تخنیکی پروژه کاسا یکهزار، دو موافقتنامه خریداری برق میان افغانستان و پاکستان و همچنان میان تاجکستان و قرقیزستان در نشست استانبول نهایی شده است.

در این نشست، تاکید شد که پروژه کاسا یکهزار در ماه می سال ۲۰۱۶ به صورت رسمی، و با حضور مقامات عالی رتبه هر چهار کشور در شهر دوشنبه افتتاح می شود.

همچنین توافق شد که اسناد ترتیب شده از سوی اداره هر کشور تصویب شده و سرانجام به امضای مقامات کشورهای مربوطه برسد.

کاسا یکهزار، در سال ۲۰۰۵ از طریق کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی افغانستان (ریکا) پیشنهاد شدو حال مراحل تطبیق آن پس از ۱۰ سال در حال عملی شدن است.

این پروژه یکی از پروژه های بزرگ منطقه یی آسیای مرکزی به شمار می رود که انرژی برق مازاد قرقیزستان و تاجیکستان را با انتقال ۱۲۵۰ کیلومتر لین، به افغانستان و پاکستان انتقال میدهد.

بر اساس طرح در نظر گرفته شده، این پروژه دارای سه استیشن تغییر دهنده برق «ای سی» به «دی سی» و برعکس آن در مناطق سنگتوده تاجیکستان (به ظرفیت ۱۳۰۰ میگاوات)، کابل (به ظرفیت۳۰۰ میگاوات) و پشاور (به ظرفیت ۱۳۰۰ میگاوات) می باشد.

همچنین برآورد شده اشت که افغانستان سالانه معادل ۴۵ میلیون دالر از ترانزیت این پروژه به سمت پاکستان عواید خالص به دست خواهد آورد و زمینه کار نیز برای شماری از شهروندان کشور فراهم می شود.

بانک جهانی نیز برای عملی شدن این پروژه، کمک بلاعوض و قرضه بدون مفاد ۵۲۶.۵ ملیون دالری خود را اعلام نموده است تا نیازمندی های نهادی، تجارتی و زیربناهای مورد نیاز برای انتقال متداوم ۱۳۰۰ میگاوات برق میان کشورهای متذکره فراهم شود.

از مجموع کمکهای بانک جهانی به این پروژه، ۳۱۶.۵ ملیون دالر قرضه بدون مفاد به افغانستان اختصاص داده شده است.

مجموعه بودجه مورد نیاز برای کاسا یکهزار در حدود ۱ اعشاریه هفده میلیارد دالر تخمین شده است که کشورهای امریکا و انگلستان، بانک سرمایه گذاری اروپایی و بانک انکشاف اسلامی در جهت مرفوع ساختن خلای مالی این پروژه، تعهد کرده اند.