شش قریه در شاهراه قندوز ـ خان آباد از وجود مخالفان پاکسازی شد

پولیس قندوز در آغاز عملیات مشترک تصفیوی در مسیر شاهراه قندوز ـ خان آباد، شش قریه را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کرده و چند پایگاه طالبان را نیز حریق و نابود کرد.

1-140

محفوظ الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این عملیات صبح امروز در مسیر شاهراه قندوز ـ خان آباد راه اندازی شده بود.

به گفته وی، در این عملیات قریه جات ملرغی، ناصری ها، جرگذر، کته خیل، مومندها و نویان بگونه کامل پاکسازی شد.

اکبری افزود که چند پایگاه بزرگ طالبان مسلح همراه با تجهیزات و مهمات آن در این عملیات حریق شده است.

شاهراه قندوز ـ خان آباد یکی از ناامن ترین شاهراه های قندوز است که بارها شاهد ناامنی بوده و شماری از مسافران نیز در همین مسیر از سوی طالبان مسلح به گروگان گرفته شده است.