ششمین نشست همکاری های اقتصادی در کابل برگزار می شود

recca-VI-890x395_c-890x395_cوزارت امور خارجه افغانستان فردا پنجشنبه (۱۲ سنبله) ششمین نشست ریکا تحت نام “ریکای شش” یا “قلمرو ابریشم از راه افغانستان” را در کابل میزبانی می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این نشست رییس جمهور غنی، معاونین، وزرای کابینه افغانستان وزرای خارجه و معاونین ریاست جمهوری بیش از سی کشور جهان، روسا و معاونین چهل سازمان بین اللمللی و منطقه یی اشتراک می کنند.

قرار است در این نشست کارشناسان منطقه‌یی در سه بخش روی مسایل منطقه‌یی چون متصل شدن کشورهای منطقه‌ به همدیگر، انرژی منطقه‌یی، منابع طبیعی، رشد بخش خصوصی، حمایت و همکاری های کشورها از افغانستان و تقویت تجارت بحث و گفت‌وگو کنند.

وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که این نشست علمی ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی برای افغانستان (RECCA-VI) که به میزبانی مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه در کابل برگزار می گردد.