شریف الدین السیسی روحانی از کشور غنا

indexبه گزارش خبرنگار میدانی ما در عراق از یک روحانی از کشور غنا در خصوص آثار پیاده روی اربعین سئوال شد، که وی در پاسخ به سئوال گفت، این پیاده روی در ابقای اسلام ناب محمدی (ص) و تاثیرگذاری بسیاری برقلوب مومنین دارد. وی گفت این اجتماع عظیم مردمی را مردم زیادی می بیند و این برایشان سئوال است که این جمعیت برای چه کسی و با چه هدفی و به کجا می روند؟ که در پایان به تنها پاسخی که در این پیاده روی به آن میرسند، مظلومیت اهل بیت (ع) است. خدا مقدر کرده نور هدایت بشری را در مسیراهل بیت (ع) به بندگانش عطا نماید.

شریف الدین در ادامه گفت که هدفش از شرکت در این مراسم خدمت به امام حسین (ع) و زائران حضرتش میباشد.

سئوال سوم : چرا غرب مراسم پیاده روی اربعین را پوشش رسانه ای نمی دهند؟!

السیسی گفت نه تنها غرب بلکه کشورهای عربی نیز به خودشان ظلم بزرگی میکنند که این مراسم بزرگ را در رسانه ها بازتاب خبری نمی دهند، ما تلاشمان را خواهیم کرد که با حضور چشمگیر در این اجتماع جلوه ها یی از این حرکت را به مردم دنیا نشان دهیم. ان شالله…