شرکت BAE انگلیس در امر صنایع نظامی باکمک عربستان از داعش حمایت می کند

13324324_1197157533683498_440016837_oبا توجه به اسناد محرمانه فاش شده، دگرمن”عبید الحربی” یکی از مقامات بلند پایه عربستان در پایگاه نیروی دریایی جبیل با سفر به انگلستان از شرکت نظامی BAE سلاح های داعش را تامین کرده است.

با توجه به این اسناد معلوم شد که دگرمن الحربی که یک متخصص و کارشناس در امر خرید اسلحه می باشد  در سال ۲۰۰۵ در سفری به انگلستان با “ببول اونت” مسؤل فروش شرکت BAE دیدار کرد.

در این اسناد محرمانه اسامی برخی از کارشناسان  نظامی عربستان که در این امر به دگرمن الحربی کمک کرده اند تا از طریق دریای مدیترانه به دست گروه تروریستی داعش برسد، فاش شده است. این اسامی عبارتند از:

غرم الله بن صالح بن راجح الزهرانی متولد ۱۳۹۲ با شماره گذرنامه (J225191)

مهند بن علی بن محمد المشاری متولد ۱۴۰۴ با شماره گذرنامه (K308546)

وأنور بن حمیدی بن جباره الحربی  متولد۱۳۹۸ با شماره گذرنامه (L760617)

 راشد بن عبدالرحمان بن هلی الحوشان متولد۱۳۹۳ با شماره گذرنامه (I883508)

با توجه به اطلاعات مندرج در آن اسناد، عربستان سعودی قبل در سال ۲۰۱۱ میزان خرید سلاح از انگلستان به ارزش ۴۸ میلیارد دالر بود، اما در سال ۲۰۱۱ میزان خریدهای تسلیحاتی عربستان ۲۵٪ افزایش یافت.

قبل از سال ۲۰۱۱ دگرمن الحربی تمام سلاح های خریداری شده از انگلستان را به ریاض می فرستاد.  ولی در سال ۲۰۱۱ با افزایش خرید ۲۵درصدی، در طول این ۵ سال سلاح ها انگلیسی را از طریق اوکراین و ترکیه به سوریه و کردستان عراق با اگاهی مسولان نظامی و سیاسی بریتانیا قاچاق کرده است البته این امر با هماهنگی سلمان بن عبدالعزیز بن سلمان بن محمد مسول تامین سلاح  به گروه های تروریستی در فرانسه صورت گرفته است.

تخمین زده می شود که دگرمن الحربی تجهیزات نظامی به ارزش ۴۴ میلیارد دالر برای داعش و دیگر گروه های تروریستی در طول این دوره ۵ ساله خریداری کرده است.

Author