شرکت‌های مخابراتی در روز روشن دزدی می‌کنند

۳۰ جدی ۱۳۹۶

شرکت‌های مخابراتی افغانستان سال‌هاست که در فساد غرق استند و این فساد از کجا آب می‌خورد و چرا حکومت از این بازخواست نمی‌کند پرسشی است جدی و قابل پی‌گیری.

در این مورد هموطنان ما همیشه شاکی استند، سمیع الله یکی از باشندگان شهر کابل به خبرگزاری خاورمیانه گفته است هر بار که کریدت اضافه می‌کند جدا از این که 10درصد مالیه گرفته می‌شود 20 الی 30 افغانی دیگر هم ناپدید می‌شود.

در ادامه سمیع الله می‌گوید که بعد از تماس با خدمات مشتریان این شرکت ها، آنها می‌گویند که بسته پیام‌ها و یا اخبار را فعال کرده اید.

سمیع در اخیر می گوید که یک بخش پول را حکومت می‌گیرد و یک بخش دیگر را شرکت‌ها مخابراتی.

در این مورد آرش شهاب یکی از دانشجویان به خبرگزاری خاورمیانه می‌گوید که بسته‌های انترنتی هم استندرد نیست و اضافه می‌کند که وقتی در هند محصل بود یک GB انترنت یک ماه استفاده می‌کرد اما در کابل با 5GB هم نمی‌تواند مشکلات خود را برطرف کند.

در این مورد خواستیم نظر وزارت مخابرات را بگیرم و انها حاضر به پاسخگویی نشدند.

همچنان در تماسی که با نجیب عزیزی رییس اترا داشتیم انها از صحبت کردن امتناع ورزیدند و در این مورد اظهار نظر نکردند.

این در حالیست که حکومت با اخذ 10درصد مالیه هیچ کدام خدمات خوب را برای شهروندان فراهم نکرده است.

انترنت

دزدی

شرکت مخابراتی

مردم

مشکل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.