شاهراه سالنگ موقتاً به روی موترهای تیلری مسدود شد

۲۰ قوس ۱۳۹۸

به دلیل برفباری شدید در شاهراه سالنگ، این شاهراه به روی موترهای تیلری مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برفباری از روز گذشته تا بامداد امروز (20قوس) در سالنگ ها جریان داشته و کارمندان حفظ و مراقبت سالنگ ها پاککاری را آغاز کرده اند.

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگها می گویند که «اکنون شمال سالنگ نیمه ابری و جنوب سالنگ هوا پاک و قسماً وزش باد جریان داشته، وسایط تیلری متوقف سایر وسایط میتوانند با زنجیر (چین) از این مسیر تردد نمایند.»

به گفته منبع، ریگ و نمک پاشی جهت مساعد شدن عبور وسایط تیلری در هردو طرف سالنگ ها عملاً جریان و در طول روز به این وسایط نیز به صورت نوبت اجازه حرکت داده خواهد شد.

سرعت مجاز، وزن مجاز و ارتفاع مجاز، وسايل و تجهيزات زمستانی به ويژه داشتن زنجير (چين)، مجهز بودن وسايط شامل شاهراه از لحاظ تخنيكی و رعايت جدی مقررات، رهنمايی موظفين و اجتناب از سبقت جويی و توقف در داخل تونل و گالری ها از جمله مواردی است که ریاست حفظ و مراقبت سالنگها برای عبور کنندگان از این مسیر توصیه کرده اند.

بر اساس معلومات منبع، در حال حاضر ساحه دید در سالنگ ۱۰ کیلومتر، سرعت باد ۴ متر در فی ثانیه، رطوبت ۹۲درصد، سردی هوا ۱۲- درجه سانتیگراد، یخک در فرش جاده؛ حدود ۱۰ کیلومتر، ضخامت طبقه برف؛ ۱۶ سانتیمتر و احتمال ریزش برف در ٢٤ ساعت آینده نیز۲۰درصد تخمین شده است.

برفباری

تیلری

سالنگ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.