شاهراه سالنگ مسدود شد

۲۳ ثور ۱۳۹۵

Podlich_Afghanistan_009.sJPG_950_2000_0_75_0_50_50شاهراه سالنگ به دلیل بارنده گی های شدید شب و روز گذشته، به روی تمام ترافیک مسدود شده است.

جنرال رجب، آمر حفظ و مراقبت سالنگها به خبرگزاری خارومیانه گفت که این شاهراه از شب گذشته مسدود شده و تا پاککاری کامل به هیچ موتری اجازه تردد داده نمی شود.

به گفته وی، قسمت هایی از شاهراه در نزدیکی تونل به اثر سیلاب شب گذشته مملو از مواد سیلابی و قسماً تخریب گردیده و به همین دلیل شاهراه به روی تمام ترافیک از جنوب به شمال و بالعکس مسدود است.

رجب اظهار داشت که کارمندان حفظ و مراقبت سالنگها به شدت در حال پاک کاری مناطق سیل زده هستند تا هرچه زودتر شاهراه باز شود.

وی افزود که موترها در دو طرف سالنگ توقف داده شده و بعد از پاک کاری به صورت نوبتی به هرکدام از موترها اجازه تردد داده می شود.

شاهراه سالنگ از جمله مسیرهای مهم کشور است که شمال را به کابل متصل کرده و مقدار زیادی از اموال تجاری نیز از این مسیر به کابل و یا به شمال کشور انتقال داده می شود.

تخریب،

ترافیک،

رجب،

سالنگ،

سیل زده،

شاهراه،

شب،

موتر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed