شاهراه سالنگ به صورت موقت مسدود شد

۲۲ جدی ۱۳۹۸

ریاست حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که به دلیل برفباری و طوفان، شاهراه سالنگ به صورت موقت بروی تمام وسایط نقلیه مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاهراه سالنگ شام امروز (۲۲جدی) به روی وسایط مسدود شده است.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که “نسبت برفباری شدید و طوفان سنگین که هم اکنون در هر دو طرف سالنگ ها جریان داشته، ساحه دید را محدود و شدت برفباری در حال افزایش میباشد، در صورت تداوم وضعیت موجود برای عابرین که از این مسیر رفت و آمد می نمایند خطر احساس میگردد”.

به همین دلیل و به منظور جلوگیری از تلفات جانی، شاهراه الی بهبودی وضعیت جَوی بروی تمام انواع وسایط مسدود است.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که تلاش می شود تا بزودترین فرصت ممکن این شاهراه را از وجود وسایط تخلیه گردد.

برفباری

سالنگ

مسدود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.