شاهراه سالنگ به روی ترافیک مسدود شد

۱۱ سنبله ۱۳۹۸

در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در سالنگ جنوبی، شاهراه سالنگ به روی رفت و آمد وسایط نقلیه مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سیلاب ها صبح امروز (11سنبله) از چندین منطقه سرازیر شده و باعث سرازیر شدن مواد رسوبی و سنگ پارچه ها در سرک عمومی شده است.

به همین منظور ریاست حفظ و مراقبت سالنگها اعلام کرده است که «وسایط و ماشینری ریاست حفظ و مراقبت سالنگها جهت پاککاری توظیف و اکنون از دو جهت شمال و جنوب مصروف پاککاری میباشند»‌.

منبع افزوده است که به همین منظور شاهراه سالنگ تا زمان پاککاری کامل، به روی رفت و آمد تمام وسایط نقلیه مسدود می باشد.

در خبرنامه ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آمده است که به دلیل حجم زیاد مواد سیلابی در مسیر، پاککاری زمانگیر بوده و در ختم آن به وسایط نقلیه اجازه رفت و آمد داده می شود.

گفتنی است که چندین منزل مسکونی نیز در این سیلاب تخریب شده است.

سالنگ

سیلاب

مسدود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.