شاهراه سالنگ به روی ترافیک مسدود شد

۳۰ دلو ۱۳۹۵

شاهراه عمومی سالنگ به دلیل برفباری و طوفان شدید به روی ترافیک مسدود شده است.

جنرال رجب، آمر حفظ و مراقبت سالنگ ها به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این شاهراه از صبح امروز (30دلو) به روی عموم ترافیک مسدود شده است.

به گفته وی، برفباری و طوفان از نیمه های شب شدت یافت و به همین دلیل، کارمندان حفظ و مراقبت تمام وسایط نقلیه را در دو طرف تونل توقف داده اند.

رجب اظهار داشت که در حال حاضر پاک کاری جریان دارد و تلاش می شود که شاهراه هر چه زودتر به روی ترافیک باز شود.

در عین حال، از غرب کشور نیز گزارش می رسد که کوتل سبزک در مسیر بادغیس ـ هرات نیز به دلیل برفباری به روی ترافیک بسته شده است.

جنرال رجب

سالنگ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.