شاهراه سالنگ باز شد

139183901048شاهراه سالنگ که به دلیل برفباری شدید به روی ترافیک بسته شده بود، صبح امروز به روی وسایط مسافربری باز شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برفباری در سالنگها دیشب متوقف شده و بعد از پاککاری سرک، تردد برای وسایط مسافربری باز شده است.

جنرال رجب، آمر حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که موترهای باربری نیز به صورت یکطرفه می توانند از این مسیر تردد کنند.

وی تاکید کرد که تمام وسایط نقلیه که از این مسیر عبور می کنند باید تمام نکات ایمنی از جمله داشتن زنجیر، تجهیزات و لوازم زمستانی را با خود داشته باشند.

شاهراه سالنگ از جمله راه های عمده مواصلاتی شمال کشور با پایتخت است که همه ساله با مشکلات عمده ای روبرو بوده است.

ناگوارترین حادثه در سالنگها مربوط به سال ۱۳۸۸ می شود که در نتیجه برفکوچ و برفباری شدید، بیش از ۱۵۰ تن کشته و نزدیک به ۲۰۰ تن دیگر نیز زخمی شده بودند.