سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

سیل در کوریای شمالی هزاران تن را بیخانمان کرد

بارش باران های شدید و جاری شدن سیل در کوریای شمالی هزاران تن را آواره ساخت.

13910609000339_PhotoL

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رسانه های رسمی کوریای شمالی اعلام کرد که در اثر باران های شدید رودخانه تومن در مرز بین چین، روسیه و کوریای شمالی، طغیان نموده که منجر به ناپدید شدن 15 تن در ولایت “هامگیونگ” گردیده و هزاران تن را بی خانمان نموده است.

براساس گزارشات، در این حادثه طبیعی 17 هزار خانه از بین رفته و 44 هزار تن در جستجوی مکان مناسب هستند.

مقامات رسمی کوریای شمالی اعلام کرد که کمک به بیجا شدگان ادامه دارد.