سید بسام پاچا از سوی روزنامۀ نیویارک تایمز لقب «قهرمان سال» را گرفت

۳۰ قوس ۱۳۹۶

سید بسام پاچا قومندان تولی حوزه 4 که با در آغوش گرفتن یک انتحاری جان مردم را در کابل نجات داد که از سوی روزنامه نیویارک تایمز به حیث قهرمان سال 2017  معرفی شده است.

شاهدان این رویداد می‌گویند که اگر بسام این انتحاری را در آغوش نمی‌گرفت احتمال بیشتر شدن تلفات می‌رفت.

در این رویداد 18 تن جان باختن و شماری هم زخمی شدند، این انتحاری در لب جر خیرخانه به وقوع پیوست که هدف انتحاری وارد شدن به یک برنامۀ بود که در حمایت استاد عطا محمد نور در هوتل خراسان گرفته شده بود.

سید بسام پاچا در ترکیه ماستری خود را به دانشگاه نظامی انقره به اتمام رسانده بود و چهار ماه می‌شد که به حیث قومندان تولی حوزه 4 وظیفه اجرا می‌کرد.

 

انتحاری

بسام

حوزه چهار

قهرمان

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.