سیاست پناهجویی در اختیار گروه های تروریستی

بحران-مهاجران-به-اروپا-و-نگرانی-اسرائیلرهبران کشورهای اروپایی در یک سیاست نوظهور، پدیده مهاجرت در کشورهای درگیری جنگ آسیایی را شدت بخشیده و این امر در دو سال گذشته، شدت بیشتر یافت.

این روند، اهدافی را به دنبال داشت که این اهداف به هر دو جانب (کشور مبدا و مقصد) وابسته بود؛ اما این وابستگی اهداف بیشتر معطوف کشورهای اروپایی بود.

رهبران این کشورها که خود عامل ناامنی و بی ثباتی در منطقه از جمله افغانستان، سوریه و عراق هستند، با اتخاذ سیاست «درهای باز» به دنبال حل مشکل نیروهای کار خودشان بودند تا با استفاده از نیروی کار ارزان، صنعت خود را رشد دهند.

در عین حال، این رهبران بیشتر به دنبال تهی ساختن کشورهای مبدا (افغانستان، سوریه و عراق) از نیروی کار و جوان بودند تا از این راه، کشورهای مبدا را محتاج به خود بسازند که این هدف برای آنها بیشتر جلوه گر بود.

اما این روند تا زمانی ادامه یافت که سیاست باز با مشکل روبرو شد و رهبران اروپایی در یک چرخش ۱۸۰ درجه ای، سیاست «بسته» را روی دست گرفتند.

این سیاست باعث شد تا شمار زیادی از پناهجویان که بیشتر آن  را جوانان تشکیل می داد، در مرزهای کشورهای اروپایی در بی سرنوشتی کامل به سر ببرند و شماری هم که به کشورهای مقصد رسیده بودند، با مشکلات بیشتر روبرو شوند.

حالا اما این سیاست رنگ و بوی دیگر گرفته و پای گروه های تروریستی در پشت سیاست های پناهجویی کشورهای اروپایی به میان کشیده شده است.

بر همگان روشن است که ترکیه مشکلات زیادی با حکومت سوریه دارد و یکی از مخالفان سرسخت حکومت بشار اسد و به دلیل مرز مشترکی که با این کشور دارد، می تواند اقداماتی به دلخواه خود انجام دهد.

پیش از این از ارتباط ترکیه با انتقال مواد نفتی گروه تروریستی داعش از عراق گزارش و شواهدی ارائه شده بود و این روند نزدیکی ترکیه با داعش را ثابت می کرد؛ گروه تروریستی که اقدامات جدی و خشونت باری در سوریه اعمال کرده است.

اکنون نیز بحران پناهجویی بار دیگر پای ترکیه و گروه تروریستی داعش را به میان کشیده است؛ به نوعی که گفته می شود ترکیه به خواست گروه تروریستی و ثروتمند داعش از عبور پناهجویان به کشورهای اروپایی جلوگیری کرده است.

هم اکنون شمار زیادی از پناهجویان که خود را به ترکیه رسانده اند از پیش روی به سمت اروپا باز مانده و بی سرنوشت در جاده های ترکیه قدم می زنند.

ارشاد خطیبی، آگاه امور خاورمیانه در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه، پناهجویی را بحرانی دست ساخته از سوی رهبران اروپایی دانست.

به گفته وی، پناهجویی و مهاجرت به هیچ وجه متوقف نمی شود و برای همیشه ادامه خواهد داشت؛ اما بسیاری از کشورهای اروپایی از این روند یک ابزار سیاسی برای رسیدن به اهداف خود ساخته اند.

خطیبی اظهار داشت که رهبران کشورهای اروپایی به خاطر سیاست های خودخواهانه خود، منطقه را نامن ساخته و بحران جدی پناهجویی را ایجاد کردند.

این کارشناس مسایل خاورمیانه تصریح کرد که این ابزار سیاسی متاسفانه حالا در اختیار گروه های تروریستی قرار گرفته و این گروه ها در حال سربازگیری برای خود هستند.

منبع می گوید :«یک پناهجو زمانی که مهاجرت می کند، تمام وسایل و داشته های خود در کشور مقصد را می فروشد و در کشورهای اروپایی هم چیزی ندارد و مجبور است برای کسب درآمد، کار و وظیفه ای پیدا کند.»

به باور وی، در شرایط فعلی بالای مهاجرین فشارهای زیادی است و در عین حال، گروه تروریستی داعش نیز ثروت زیادی دارد و به دنبال نفوذ در شمال سوریه است که این عوامل باعث شده تا پناهجویان در اختیار این گروه تروریستی قرار گیرند.

خطیبی تصریح کرد که ترکیه با سیاست تازه خود در خدمت گروه تروریستی داعش بوده و در کنار آن، سیاست های نادرست رهبران اروپایی، تمایل پناهجویان به پیوستن با گروه های تروریستی را فراهم می کند و همچنین شماری از پناهجویان به صورت مستقلانه در تلاش انجام اعمال تخریبی در کشورهای اروپایی می شوند.

وی معتقد است که پیوستن پناهجویان به گروه های تروریستی ضمن اینکه این گروه ها را تقویت می کند، تداوم ناامنی در منطقه به ویژه سوریه، افغانستان و عراق را به دنبال دارد.

در عین حال، خطیبی می گوید که حکومت افغانستان در قبال کاهش موج مهاجرت ها هیچ برنامه کارا و مفید ندارد و در راه مبارزه با قاچاق بران انسان نیز ناکام بوده است.

با این حال، گروه تروریستی داعش با پول هنگفتی که از قاچاق و فروش تیل در عراق به دست می آورد، نه تنها در داخل افغانستان جوانانی را به صفوف خود جذب کرده که این امر در پناهجویی و سواستفاده از بیکاری آنها نیز صورت می گیرد.

این امر نیز برخاسته از عدم کارایی و دلسوزی رهبران کابل دارد که در طول سالهای گذشته نه تنها به دنبال حل مشکلات جوانان نبوده و بلکه با بی برنامگی و عدم مدیریت لازم، زمینه مهاجرت را بیشتر مساعد ساخته است.