سیاست ترامپ در افغانستان بیشتر فعالیت های تهاجمی است

19 فوریه 2017

سیاست ترامپ در مورد افغانستان افزایش تعداد سربازان، فعالیت های تهاجمی بیشتر و عدم اتخاذ زمان‌بندی برای خروج نیروهای آمریکا و ناتو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امریکن کانزرویتیو نوشت: سیاست ترامپ در مورد افغانستان افزایش تعداد سربازان، فعالیت های تهاجمی بیشتر و عدم اتخاذ زمان‌بندی برای خروج نیروهای آمریکا و ناتو خواهد بود.

به رغم جنگ جاری در افغانستان، ترامپ ترجیح داده در این مورد سکوت پیشه کند.

سایت خبری امریکن کانزرویتیو در مورد وضعیت افغانستان بعد از ریاست جمهوری اوباما و شروع رهبری ترامپ بر آمریکا نوشت: بدون شک سیاست ترامپ در مورد افغانستان افزایش تعداد سربازان، فعالیت های تهاجمی بیشتر و عدم اتخاذ زمان‌بندی برای خروج نیروهای آمریکا و ناتو خواهد بود.

به عبارت دیگر معنای این سیاست ها نمی‌تواند یک تغییر اساسی در وضعیت فعلی افغانستان باشد. شاید مهمترین بخش سیاست ترامپ این باشد که ارتش آمریکا بدنبال یک زمان‌بندی خروج نخواهد بود و افغانستان روز به روز بر خیمه عذاب بیشتر تکیه میکند.

ترامپ،

تهاجمی ،

سربازان،

سیاست ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.