سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

سوم اسد عزای عمومی است، تظاهرات برای ده روز ممنوع شد

afghanistan_flag_120415-660x330وزارت امور داخله و قوماندانی گارنیزیون کابل با نشر اعلامیه ای برگزاری اجتماعات و تظاهرات را برای ده روز در کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همچنین دولت جمهوری اسلامی افغانستان فردا یکشنبه سوم اسد را روز عزای عمومی اعلام کرد و این روز بیرق سه رنگ کشور نیمه افراشته می شود.

وزارت داخله می گوید که دولت در پرتو قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین نافذه کشور از حقوق و آزادی های مردم افغانستان حمایت کرده و خود را در حفظ این آزادی‌ها مکلف می‌داند.

در اعلامیه وزارت داخله گفته شده که حکومت افغانستان در برگزاری تظاهرات روزشنبه از تمام جدیت و امکانات خود برای حفظ امنیت مظاهره ‌کنندگان استفاده کرده است. اما دشمنان مردم افغانستان از کوچک‌ترین خلاها و حساس ‌ترین موقعیت‌ استفاده نموده و دست به اعمال جنایت ‌کارانه و تروریستی خود زده اند که منجر به حادثه اسفناک امروز گردید که و در نتیجه آن تعدادی از هموطنان ما شهید و مجروح گردیدند.

رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت مسئول در برابر قانون و متعهد برای حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان، ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی صحت‌یابی مجروحان حادثه، به منظور تامین امنیت و مصوونیت شهروندان و به منظور ارج‌ گذاری به مقام والای شهدای حادثه امروز و تامین شرایط مراسم تدفین و عزاداری و رسیدگی عاجل به مجروحان حادثه به اطلاع هموطنان عزیز رسانده میشود که با درنظر داشت مواد پنجم، ششم و چهاردهم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و همچنان مواد پنجم و دهم قانون پولیس و ماده بیست و دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تا از تاریخ اعلان این ابلاغیه الی مدت ده روز برگزاری اجتماعات و تظاهرات ممنوع اعلان میگردد.

وزارت داخله از مردم کشور خواسته با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حفظ امن و نظم عامه و تامین امنیت و مصوونیت اتباع کشور همکاری نمایند.

با اغتنام از فرصت دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن آمادگی برای تأمین امنیت و مصوونیت افراد، خود را متعهد و مکلف به رعایت حقوق و آزادی های شهروندان کشور می‌داند.