سه کارمند گمرک اسلام قلعه آزاد شده و یکتن در قید طالبان است

گمرک اسلام 001در نتیجه اقدامات پولیس ولایت هرات و با پادرمیانی ریش سفیدان و بزرگان، سه کارمند گمرک اسلام قلعه از چنگ طالبان رها شدند؛ اما یکتن از آنها هنوز در قید است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالرووف احمدی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه گفت که این افراد روز چهارشنبه (۶عقرب) در مسیر هرات ـ اسلام قلعه از سوی افراد مسلح بازداشت شده بودند.

به گفته وی، افراد مسلح ناشناس این افراد را زمانی در ولسوالی کوهسان از موتر پایین کرده و با خود به منطقه نامعلوم برده بودند، که قصد آمدن به هرات را داشتند.

احمدی اظهار داشت که سه تن از این کارمندان نیمه های شب گذشته (جمعه) بعد از اقدامات پولیس و با همکاری و پادرمیانی ریش سفیدان، متنفذین قومی و بزرگان از ولسوالی کوهسان رها شده و یکتن دیگر آنها هنوز در قید طالبان هستند.

بر اساس معلومات منبع، این افراد خدمه، آشپز و راننده گمرک اسلام قلعه بودند و سه تن رها شده به خانواده هایشان تسلیم داده شده و تلاش ها برای رهایی دیگر کارمند نیز جریان دارد.

تا حال مشخص نشده است که این افراد از سوی کدام شخص و یا گروه دستگیر شده اند.