سه وزیر برای استجواب به مجلس فراخوانده شدند

529361_1026114327446560_7309666509274424060_nوزرای مالیه، انکشاف و دهات و فواید عامه برای پاسخگویی در مورد عدم تطبیق پروژه های انکشافی به مجلس نماینده گان فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکلیل حکیمی، نصیراحمد درانی و محمود بلیغ به نشست استجوابیه عمومی امروز (۲۵حمل) مجلس نماینده گان حاضر شدند.

شماری از نماینده گان معتقد هستند که پروژه های انکشافی در ولایت های مختلف از کار و بهره برداری باز مانده و مشکلات مردم را حل نشده است.

نماینده گان اعلام کردند که بسیاری از ولایت ها از پروژه های انکشافی محروم بوده و در سال گذشته هیچ پروژه ای در این ولایت ها عملی و تطبیق نشده است.

گفتنی است که مجلس نماینده گان دو روز گذشته از کارش را به استجواب وزرا اختصاص داده بود و امروز سومین روز استجواب وزرا در مجلس بود، در حالی که در آخر نیز هیچ گام مثبتی از این استجواب ها برداشته نمی شود.