سه وزیر برای استجواب به مجلس فراخوانده شدند

۲۵ حمل ۱۳۹۵

529361_1026114327446560_7309666509274424060_nوزرای مالیه، انکشاف و دهات و فواید عامه برای پاسخگویی در مورد عدم تطبیق پروژه های انکشافی به مجلس نماینده گان فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکلیل حکیمی، نصیراحمد درانی و محمود بلیغ به نشست استجوابیه عمومی امروز (25حمل) مجلس نماینده گان حاضر شدند.

شماری از نماینده گان معتقد هستند که پروژه های انکشافی در ولایت های مختلف از کار و بهره برداری باز مانده و مشکلات مردم را حل نشده است.

نماینده گان اعلام کردند که بسیاری از ولایت ها از پروژه های انکشافی محروم بوده و در سال گذشته هیچ پروژه ای در این ولایت ها عملی و تطبیق نشده است.

گفتنی است که مجلس نماینده گان دو روز گذشته از کارش را به استجواب وزرا اختصاص داده بود و امروز سومین روز استجواب وزرا در مجلس بود، در حالی که در آخر نیز هیچ گام مثبتی از این استجواب ها برداشته نمی شود.

استجواب،

اکلیل،

انکشاف،

حکیمی،

مجلس،

محروم،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed