اسد ۲۳, ۱۳۹۹

سه هزار جریب زمین به وزارت امور مهاجرین واگذار شد

E71CB7C6-B98C-42F7-A0E4-F8D83603E6BC_mw1024_s_nسه هزار جریب زمین در ولایت لغمان به وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان واگذار شد تا از آن در اسکان عودت کننده گان استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  به نقل از خبرنامه وزارت امور مهاجرین، این زمین ها به صورت بکر و بایر بوده که از جمله زمین های دولتی در منطقه دشت بابا صاحب ولایت لغمان به حساب می آیند.

به اساس معلومات خبرنامه، پروتوکول واگذاری ۳۰۰۰ جریب زمین به وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان، امروز (یکشنبه) بین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده و اداره مستقل اراضی افغانستان امضا شد.

مقام های وزارت امور مهاجرین می گویند که از این زمین ها برای ایجاد شهرک مهاجرین در ولایت لغمان استفاده صورت می گیرد تا بتوانند از این راه، زمینه اسکان مهاجرین را فراهم سازند.

گفته می شودکه بعد از طی مراحل اسناد، زمین های مذکور در آینده نزدیک مورد استفاده برای عودت کنندگان و بی جاشده های مستحق قرار خواهد گرفت.

در عین حال، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از معرفی ۹۰۰۱ عودت کننده به شمول ۳۸۲۱ خانم غرض فراگیری آموزشهای حرفوی در هفته اخیر ماه اسد خبر می دهد.