سه قاتل حرفوی در کندز بازداشت شد

۲۲ حوت ۱۳۹۴

;knقاتلین چهار عضو یک فامیل در ولایت کندز بازداشت شدند.

هجرت الله اکبری، سرپرست دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این قاتلین در دو رویداد جداگانه بازداشت شده اند.

به گفته وی، این افراد در ماه رمضان سال گذشته، چهار عضو یک فامیل را در قریه شورابی شهر کندز به قتل رسانده بودند.

اکبری گفت که در بین بازداشت شده گان، یکتن به نام عبدال که سرگروپ آنان است نیز شامل است.

منبع افزود که، وابستگان مقتولین از دولت میخواهند که به پرونده قاتلین بازداشت شده به صورت جدی رسیده گی نماید.

سرپرست دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس کندز می گوید که تحقیقات از این افراد آغاز شده و بعد از تکمیل، پرونده شان به مراجع عدلی و قضایی انتقال داده می شود.

بازداشت،

تحقیقات،

قاتل،

کندز،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed