سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

سه سازماندهنده حمله انتحاری در کابل بازداشت شد

Captureماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سه تن از سازماندگان حملات انتحاری مربوط شبکه حقانی را در شهر کابل بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سه تروریست و سازمانده حملات انتحاری در یک عملیات ویژه از ساحه سرای شهزاده ناحیه اول شهرکابل بازداشت شدند.

آنان از اعضای شبکه تروریستی حقانی هستند و طرح انجام حمله انتحاری را با استفاده از یک جلیقه انتحاری «واسکت مملو از مواد انفجاری» در میله نوروز در شهرکابل داشتند.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی اسامی محمد نذیر فرزند حاجی ځاځی، سلطان فرزند محمد حسن و مجیب الله فرزند جاوید همراه با یک عدد جلیقه انتحاری «واسکت مملو از مواد انفجاری» و یک میل تفنگچه تی تی بازداشت شده اند.

ریاست امنیت ملی اعلام کرد که نیروهای دلیر امنیت ملی توانستند یک دسیسه بزرگ تروریستی دشمنان مردم را در شهر کابل خنثی نموده و از به خاک و خون کشانیدن هموطنان بی گناه ما جلوگیری به عمل آورند.