اسد ۱۹, ۱۳۹۹

سه تن بشمول یک زن به اتهام سرقت در هرات بازداشت شدند

23568نیروهای امنیتی در ولایت هرات میگویند سه تن را به شمول یک زن به اتهام سرقت های مسلحانه بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیتی این افراد را شب گذشته زمانی از مسیر پل مالان باداشت کردند که قصد رفتن به سوی درب قندهار را داشتند.

به گفته پولیس خانمی بنام زلیخا که در بین افراد بازداشت شده است به جرم خویش اعتراف کرده و هم اکنون زیر بازپرسی پولیس قرار دارد.

گفته میشود افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی پولیس به انجام عمل سرقت اعتراف کرده ند.

قابل ذکر است خانمی که همراه با این افراد بازداشت شده، وظیفه داشته تا سلاح را پنهان و در محل‌های به خصوصی به دسترس “سارقان” قرار دهد.

در افغانستان چنین قضایایی کمتر گزارش میشود مبنی به اینکه خانم ها به اتهام سرقت بازداشت شوند.