سه تروریست در قندهار بازداشت شد

11209682_489243664570734_7895494698989362994_nسه تروریست توسط موظفین امنیت ملی از شاهراه قندهار ـ زابل بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این سه تروریست در شاهراه زابل – قندهار مصروف انجام فعالیت های ضد دولتی، افراز کمین، جاسازی ماین و انتقال مواد انفجاریه به گروه های تروریستی بودند.

در خبرنامه آمده است که بخت الله فرزند حبیب الله، عبدالغفار فرزند گل محمد و رحمت الله فرزند فضل جان به همکاری شان با شورشیان طالب اعتراف کرده اند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این افراد در چندین عملیات تخریبی و انفجاری نقش داشته اند.

این در حالی است که روز گذشته نیز یک گروه هفت نفری وابسته به شبکه حقانی از ولایت پکیتا بازداشت شده بودند.