سه تروریست در قندهار بازداشت شد

۱۳ جوزا ۱۳۹۵

11209682_489243664570734_7895494698989362994_nسه تروریست توسط موظفین امنیت ملی از شاهراه قندهار ـ زابل بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این سه تروریست در شاهراه زابل – قندهار مصروف انجام فعالیت های ضد دولتی، افراز کمین، جاسازی ماین و انتقال مواد انفجاریه به گروه های تروریستی بودند.

در خبرنامه آمده است که بخت الله فرزند حبیب الله، عبدالغفار فرزند گل محمد و رحمت الله فرزند فضل جان به همکاری شان با شورشیان طالب اعتراف کرده اند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این افراد در چندین عملیات تخریبی و انفجاری نقش داشته اند.

این در حالی است که روز گذشته نیز یک گروه هفت نفری وابسته به شبکه حقانی از ولایت پکیتا بازداشت شده بودند.

اعتراف،

انفجاری،

تخریبی،

تروریست،

جاسازی،

رحمت الله،

شورشیان طالب،

عبدالغفار،

عملیات،

ماین،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed