سه آدم ربا در سمنگان بازداشت شد

Untitled18ریاست عمومی امینت ملی از بازداشت سه اختطاف چی از شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این افراد در عملیات ویژه سربازان امنیت ملی بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که احمد رشاد فرزند محمد ظاهر، محمد جاوید فرزند عبدالجلیل و محمد محسن فرزند محمد ظاهر سه فردی هستند که در اختطاف و قتل یک قصاب دست داشتند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این افراد، جسد نجیب الله را در دوراهی بابه قمبر شهر ایبک مخفی و دفن کرده بودند که بعد از بازداشت به جرم خود اعتراف کرده اند.

این در حالی است که دو روز پیش نیز ریاست امنیت ملی ۵ تن را به اتهام اختطاف و قتل نوجوانی به نام اباسین از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل بازداشت کرده بود.