سهم خواهی قطر از آینده یمن

طبق گزارش شبکه تلویزیونی امارات بنابر اظهارات یکی از دوستان خانوادگی حمد بن جاسم آل ثانی از نزدیکان شیخ حمد امیر سابق، وی در

طبق گزارش شبکه تلویزیونی امارات بنابر اظهارات یکی از دوستان خانوادگی حمد بن جاسم آل ثانی از نزدیکان شیخ حمد امیر سابق، وی در جلسه‌ای خصوصی ضمن تشریح برنامه‌های آتی گروه در سایه قطر برای رسیدن به قدرت؛ اظهار داشت عربستان سعودی با طراحی قطر وارد جنگ یمن شده و در هر صورت متضرر این جنگ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی جنگ یمن را دام قطر برای ضربه زدن به حیثیت سعودی دانست و در صورت تداوم جنگ ریاض مجبور به تشدید درگیری و حتی جنگ با ایران خواهد شد.

این جنگ هر نتیجه‌ای که داشته باشد موجب تضعیف عربستان و سایر رقبای قطر در منطقه می‌شود و دوحه با تکیه بر ظرفیت اخوان‌المسلیمن در منطقه بازیگری اصلی خواهند شد.جنگ یمن پایان آل‌سعود و آغاز بازگشت اخوان‌المسلیمن  به قدرت در سرزمین حجاز خواهد بود و قطر نیز سهم خود را خواهد داشت.