«سن» کودکان در مجلس نمایندگان جنجال خلق کرد

۲۰ قوس ۱۳۹۸

نشست مجلس نمایندگان در مورد قانون حمایت از کودکان با جنجال روبرو شده و بی نتیجه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست امروز (20قوس) مجلس نمایندگان به بحث بالای قانون حمایت از کودکان اختصاص یافته بود.

این قانون هرچند که در نشست روز دوشنبه گذشته مجلس به تصویب رسیده بود؛ اما امروز بازهم مورد بحث قرار گرفت و جنجال آفرین گردید.

تعیین سن کودکان در این قانون از مواد جنجالی بود که بر اساس یکی از موارد قانون حمایت از کودکان: «شخصی که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده، کودک است و باید مورد حمایت قرار گیرد».

شماری از نمایندگان در نشست امروز به نحوه تصویب این قانون اعتراض کردند.

این معترضین معتقد بودند که روز دوشنبه و در هنگام رایگیری، نصاب مجلس تکمیل نبوده است.

آنان تاکید داشتند که یک هیئت مشخص باید نصاب روز دوشنبه را بررسی کند و در صورت عدم تکمیل نصاب، تصمیم گیری لغو شده و قانون دوباره به رایگیری گذاشته شود.

بیشتر نمایندگان معترض بر تعیین سن کودکان اعتراض داشتند و تصمیم گیری گذشته مجلس را خلاف قانون اساسی دانستند.

عبدالظاهر تمیم، نماینده مجلس می گوید که «مطابق به شریعت اسلامی، اگر علایم بلوغ در سن 16 سالگی در کودک دیده شود و جرمی را مرتکب شود، باید همانند انسان مکلف با آن برخورد شود».

این اعتراض نمایندگان با مخالفت برخی دیگر از نمایندگان روبرو شد و موافقین قانون حمایت از کودکان، تصمیم گرفته شده را مطابق اصول دانستند.

با این حال، میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس اظهار داشت که یک هیئت جریان رایدهی روز دوشنبه را بررسی می کند.

قابل ذکر است که جنجال به وجود آمده در نشست امروز، باعث شد تا همایون قیومی، سرپرست وزیر مالیه که برای پاسخ گویی در مورد قطعیه سال مالی 1397 فرخوانده شده بود، نتواند به نشست حاضر شود.

حقوق کودکان

سن

مجلس نمایندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.