سنگسار در پیش نویس قانون جزای کشور

۷ قوس ۱۳۹۲

بی‌بی‌سی به بخش‌های از پیش نویس قانون جزای کشور دست یافته که نشان می‌دهد دولت در نظر دارد، مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را بعنوان مجازات وارد قانون جزای افغانستان کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دربخشی از این پیش‌نویس آمده است که “زنا براساس اقرار یا شهادت شهود در مجلس قضاء ثابت می‌شود” و درباره مجازات جرم زنا در ماده 15 این پیش‌نویس نوشته شده که” شخصیکه مرتکب جرم زنا می گردد از طرف محکمه با صلاحیت به مجازات ذیل محکوم می گردد:”

“سنگسار کردن الی زمان مرگ در صورتی که زانی، محصن( مرد زن دار) و یا محصنه(زن شوهر دار) باشند، این ماده قابل غور بیشتر دانسته شد، زدن صد دره(تازیانه) در صورتیکه زانی، غیر محصن و با محصنه باشند.”

درماده 31 این قانون آمده است که” زانی غیر محصن و زانیه غیر محصنه به صد ضربه دره، و زانی محصن و زانیه غیر محصنه از طرف محکمه ذیصلاح به رجم(سنگسار) محکوم می‌گردد.” و در ماده 32 آمده که ” تطبیق رجم (سنگسار) در محضر عام و در محل معینه صورت میگیرد.”

کد واحد جزائی افغانستان

بر اساس اسنادی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، وزارت عدلیه افغانستان در نامه شماره 950 به تاریخ 23/9/1389 از ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که از سال 1355 خورشیدی تاکنون قوانین متعدد در عرصه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و فرهنگی وضع و نافذ شده که موجب تعدد اسناد تقنینی جزائی و پراگندگی احکام جزائی شده است، و خواستار تدوین یک قانون واحد (کد جزائی واحد) شده است.

رئیس جمهور کرزی در پاسخ این نامه، در حکم شماره 1439 به وزارت عدلیه کشور دستور داده که کار تدوین و طی مراحل کد جزائی واحد، را به همکاری نهادهای ذیربط عدلی و حقوقی کشور، متخصصین داخلی و بین المللی آغاز کند و طرح را یک طرح ملی خوانده است.

پیش نویس،

جزا،

سنگسار،

قانون،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.