سفیر هند در کابل با معین اقتصادی وزارت خارجه دیدار کرد

ملاقات معین اقتصادی وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری هند مقیم کابل 2منپریت وهرا، سفیر جمهوری هند مقیم کابل با “عادله راز” معین اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معین اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره بر روابط دوستانه تاریخی میان دو کشور و ابراز امتنان از همکاری های هند به افغانستان در بخش های مختلف به خصوص اعمار تعمیر شورای ملی و بند سلما، خواهان تمویل و راه اندازی پروژه های اقتصادی دیگر در افغانستان گردید.

معین وزارت امور خارجه، اعطای بورسیه های تحصیلی از جانب هند به جوانان افغان را مهم و ارزنده خوانده و در ارتباط با کنفرانس بروکسل برای افغانستان نیز صحبت نموده و سهم فعال کشورهای منطقه به خصوص کشور دوست هند را در برنامه های جانبی همکاری های اقتصادی منطقه یی مهم خواند.

همچنین معین اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه، خواهان ایجاد سهولت در صدور ویزه به شهروندان افغان از جانب سفارت هند در کابل گردیده، اجرایی شدن توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی میان دو کشور را قدم مهم دیگری در استحکام و گسترش روابط میان افغانستان و هند دانست.

در همین حال سفیر جمهوری هند مقیم کابل راجع به پروژه های تکمیل شده، در حال تکمیل و برنامه های افتصادی و اجرای پروژه های بعدی این کشور در افغانستان به معین اقتصادی وزارت امور خارجه معلومات داد.

وی از تعهدات کشور متبوعش در راستای اجراء و عملی سازی پروژه های بیشتر به دولت و مردم افغانستان اطمینان داده و آمادگی های آن کشور را برای اشتراک فعال در کنفرانس بروکسل اعلام داشت.

آقای وهرا در ادامه، اظهار داشت که در اعطای ویزه به شهروندان افغان از جانب سفارت هند در کابل هیچ نوع تغییری بوجود نیامده، تنها یک سلسله مقررات جدید که تکمیل اسناد مورد ضروت و درج معلومات دقیق در فورمه های درخواست ویزه از تغییرات می باشد که با بلد شدن متقاضیان به تغییرات یاد شده این مشکل مرفوع خواهد شد.

سفیر هند مقیم کابل از اجرایی شدن برنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی میان دو کشور از تاریخ ۲۰ ماه جون سال روان میلادی نیز خبر داد.