سفیر آمریکا در کابل : کمک های آینده بستگی به مبارزه دولت با فساد دارد

۲۹ میزان ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – جیمز کنینگهم سفیر امریکا در اعلامیه ای چنین آورده است :

1

مشکل فساد در افغانستان را، تهدید عمده برای پیشرفت در افغانستان است .  کمک های آینده بین المللی به افغانستان، وابسته به اقداماتی خواهد بود که حکومت افغانستان برای مبارزه بر ضد فساد در این کشور، اتخاذ می کند.

2

تاثیرات فساد اداری رابطه مستقیم با ثبات اقتصادی آینده افغانستان دارد و به هدف ادامه پیشرفت های 12 سال گذشته، افغانستان نیاز به جلب بیشتر سرمایه گذاری ها دارد.

3

فرصت های خوب برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارند و با محو فساد می توان فرصت های اقتصادی بیشتری را برای افغان ها فراهم ساخت.

4

برای آن که فرصت های اقتصادی در افغانستان گسترش یابند حکومت این کشور باید اصلاحاتی را به هدف جلب اعتماد سرمایه گذاران عملی نموده و سکتور تجارتی را تقویت بخشد و هم قوانین مناسب را در مطابقت با نورم های بین المللی نافذ نماید.

5

سفیر امریکا همچنان از نقش رسانه ها در محو فساد نام برده و گفته است، رسانه ها در راستای افشای قضیه های فساد اداری، نقش مهمی را می توانند برای محو فساد در افغانستان بازی کنند.

6

امریکا و متحدین اش در مبارزه بر ضد فساد در افغانستان همکاری می کنند، از حکومت افغانستان نیز خواهان اقدامات جدی برای محو این پدیده شده است.

آمریکا

افغانستان

جامعه ی جهانی

جهانی

سفارت آمریکا

سفیر آمریکا

فساد

کابل

کمک های بین المللی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.