سفر قریب الوقوع بارزانی به تهران و مسکو

۱۰ جدی ۱۳۹۴

848یکی از مشاوران نزدیک به مسعود بارزانی ازانجام مقدمات سفر بارزانی به ایران و روسیه در طی یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسعود بارزانی در این سفر قصد دارد زمینه های عضویت در ائتلاف ضد داعش و مشارکت با روسیه و ایران در جنگ با داعش را بررسی نماید .دولت بارزانی بر این باور است که عملکرد ائتلاف آمریکایی متاثر از عربستان در جنگ با داعش نشان می دهد که جدی نبوده و قصد از بین بردن داعش را ندارد بلکه در صدد مدیریت داعش در منطقه برای استمرار بحران هستند. استراتژی امریکایی ها تا به امروز کنترل داعش در محدوده تعیین شده در منطقه بوده است.

البته بارزانی همچنان دغدغه ادامه ریاست خود را داشته و یقینا در این سفر تلاش خواهد کرد تا حمایت ایران و روسیه را برای بقاء در قدرت جلب نماید.

ایران،

بارزانی،

روسیه،

سفر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed