سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

سفر رئیس بلاک واتر به ترکیه

517اریک پرینس رئیس شرکت آمریکاییBlack Water  مشهور به قاتلان مزد بگیر، در سکوت رسانه‌ای به ترکیه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “دورسون علی بولوت” روزنامه نگار نشریه گازته، می گوید: دولت ترکیه که سعی داشت این موضوع بازتاب رسانه‌ای پیدا نکند تعدادی از مسئولین میت را در خفا، برای استقبال از وی به فرودگاه فرستاد. پرینس پس از ورود به آنکارا بلافاصله جلساتی را با برخی از مقامات بلند پایه ترکیه از جمله مدیران سرویس اطلاعاتی و امنیتی این کشور و شهردارها برگزار نمود.

بنا به گفته برخی از تحلیلگران، این اقدام به دلیل نگرانی روزافزون اردوغان و دولت ترکیه از آشوب های احتمالی و تنش های بالقوه موجود در کشور است؛ شرکت امنیتی بلک واتر، در اصل شرکت مقاطعه کار بوده و به تیم های ویژه نیروهای مسلح آمریکا وابسته است و در ازای دریافت پول های هنگفت، امنیت برقرار نموده و یا اقدامات خرابکارانه انجام می دهد .

در حال حاضرتقریبا در تمامی کشورهایی که در حال جنگ بوده و یا آشوب و هرج و مرج در آنها حاکم است، رد پای این شرکت مشاهده می شود سخنگوی بلک واتر مدتی قبل در صفحه شخصی این شرکت گفته بود: ما به درخواست دولت های دوست و همپیمان آمریکا و اسرائیل در هرکجای دنیا فعالیت می نماییم؛ فقط کافی است آنها از ما بخواهند تا هیچ مخالفی را زنده باقی نگذاریم.

گفته شده پس از تفاهمات محرمانه اخیر دولت ترکیه با اسرائیل، راهکارهای ارائه شده به دولت آک پارتی، استفاده از توان امنیتی Black Water  و ایجاد گروههای تروریستی در ترکیه بوده است؛ تحلیل گران معتقدند، گروه موسوم به اسدالله که اخیرا در مناطق کرد نشین اعلام موجودیت نموده و تحت حمایت دولت عمل میکند، نیز در راستای همین راهکار سرکوب مخالفان راه اندازی شده است.