سعد حریری خواهان تنها نگذاشتن لبنان

IMG21223225

سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، از ملک سلمان بن عبدالعزیز، خادم حرمین شریفین خواست تا لبنان را تنها نگذارد .
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه ،حریری در نشست خبری که در بیروت داشت گفت: “توهین به سعودی توهین به لبنان است و این اهانت به خود اهانت کنندگان برمی گردد.”

وی افزود که کشورهای خلیج و پادشاهی سعودی جوانان لبنان را در جنگهایی به آنها ارتباطی ندارد به کشتن نمی دهند.

و همچنان در سخنان خود خروج دیپلماسی لبنان از اجماع عربی را یک گناهی نابخشودنی خواند.
او در نشست خبری خود از مردم لبنان در داخل و خارج کشور خواست تا با امضای توماری به هویت عربی و همبستگی لبنان با کشورهای عربی تاکید کنند و گفت او اولین فردی خواهد بود که این تومار را امضا می کند.

و به ادامه گفت که موسسات دولتی لبنان در قبضه دوستان ایران نیست، و بر هویت عربی لبنان تاکید کرد.