سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

سرپناه دو هزار آواره روهینگیایی مسلمان طعمه آتش شد

2012_burma_burninghouseآتش سوزی در اردوگاه آوارگان روهینگیایی در غرب ایالت راخین میانمار حدود 50 پناهگاه را از بین برد و دو هزار مسلمان را بی خانمان کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این آتش سوزی روز سه شنبه در اردوگاه جامعه مسلمانان روهینگیا كه از سال 2012 پس از یورش گروهی از بودائیان تندرو و كشتار مسلمانان آواره شدند، اتفاق افتاد.

به نوشته روز چهارشنبه تارنمای ‘برمه تایمز’ و ‘میانمار تایمز’، آتش نشان ها شعله های آتش را پیش از آنكه به پناهگاه های دیگر سرایت كند مهار كردند و برخی از مردم آسیب دیده نیز مورد درمان قرار گرفتند.

طبق روند معمول در هر پناهگاه بین 6 تا 8 خانواده مسلمان روهینگیایی زندگی می كنند كه شعله های آتش سرپناه آنها را در اردوگاه غرب ‘سیتوه’ نزدیک به ساحل نابود كرد.

حدود 125 هزار مسلمان روهینگیایی در اردوگاه های میانمار باقی مانده اند كه با محدودیت های مسافرتی شدید روبرو بوده و در اردوگاه ها زندگی می كنند.

سازمان های كمک رسانی بین المللی و محلی برآورد كرده اند حدود دو هزار نفر تحت تاثیر این آتش سوزی قرار گرفته باشند و این آوارگان به طور موقت هیچ سقفی بالای سر نخواهند داشت.

‘متی اسمیت’ مدیر یک گروه كمک كننده به روهینگیایی ها، گفت كه حدود 500 خانواده روهینگیا بی خانمان شده اند و سرپناه آنها در مدت 45 دقیقه سوخته است.

وی گفت كه این زمان كمی برای ساكنان این اردوگاه به منظور جابجایی وسایل ناچیز و مواد غذایی داخل سرپناه ها بوده و آوارگان پس از آتش سوزی سریع پناهگاه ها را ترک كرده اند.

حدود 35 آواره روهینگیایی از جمله 9 كودک مسلمان كه در یک اردوگاه زندگی می كردند نیز در ماه حمل جاری پس از واژگون شدن یک قایق در آب های سواحل ناآرام ایالت راخین كشته شدند.

این قایق حدود 60 مسافر یک اردوگاه را كه در آن مسلمانان روهینگیایی زندگی می كردند برای خرید از بازار محلی منتقل می كرد.

در ایالت راخین در غرب میانمار اردوگاه های آوارگان قوم روهینگیا قرار دارد. بودائیان تندرو از سال 2012 خشونت های زیادی علیه این اقلیت قومی اعمال كرده و صدها نفر از این مسلمانان توسط این گروه افراط گرا با حمایت نظامیان حاكم در دولت سابق كشته شدند.