سرپرست وزارت خارجه مصروف چه کاری است؟

۲۰ عقرب ۱۳۹۸

به نظر می رسد که بعد از رفتن صلاح الدین ربانی، سرپرست تازه وزارت امور خارجه در حال عقده گشایی است و فعالیت‌های وزیر پیشین را به میل خود انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  بعد از استعفای صلاح الدین ربانی از وزارت امور خارجه، رئیس جمهور غنی در حکمی، ادریس زمان را به عنوان سرپرست این وزارت تعیین کرد.

اکنون و درحالی که یک ماه از این تغییرات، شماری از نمایندگان مجلس، ادریس زمان را به «تصفیه قومی» در وزارت خارجه متهم می کنند.

به گفته این نمایندگان، ادریس زمان تا اکنون رئیس‌ های چندین بخش این وزارت را از کار برکنار کرده است و باید جلو این “خودسری‌ ها” گرفته شود.

حبیب الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات، در نشست عمومی امروز (۲۰عقرب) گفت “عدالت عمری همین است که زیر دستان شما دست به تعصب بزند و ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه دست به تصفیه‌ قومی زده و رئیس مطالعات استراتیژیک، منابع بشر و افراد دیگر را از کار برکنار کرده است.”

اما برخی دیگر از اعضای مجلس در دفاع از سرپرست وزارت خارجه، می‌ گویند که اقدامات اخیر طبق قانون بوده و نباید به آن رنگ و بوی قومی داده شود.

در عین حال، میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که برای وضاحت درباره این نگرانی‌ ها سرپرست وزارت خارجه باید به مجلس نمایندگان احضار شود.

با این حال، گفته می شود که در روزهای اخیر تعداد دیگری از دیپلومات ها و کارکنان خاص وزارت خارجه از سوی سرپرست این وزارت برکنار می شوند.

ادریس زمان

تصفیه قومی

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.