سرپرستان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی به مجلس معرفی شدند

n00057714-bسرپرستان و نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد معصوم ستانکزی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ‌ملی و عبدالله خان حبیبی، سرپرست وزارت دفاع ملی امروز (۱۹جوزا) توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به مجلس معرفی شدند.

این دو تن با حضور در مجلس، برنامه های خود را به نماینده گان ارائه کردند.

شماری از اعضای مجلس نیز از دیگر اعضا خواستند تا برای پر شدن خلاهای امنیتی، به هر دو نامزد رای اعتماد بدهند.

این دو نامزد در حالی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند که هم اکنون وضعیت امنیتی در شماری از ولایت های کشور مناسب نیست.

کارشناسان و اعضای مجلس، نبود افراد کارا و با برنامه در راس ارگان های امنیتی و دفاعی را عامل اصلی افزایش ناامنی می دانند.