سرور دانش بار دیگر بر انتقال پروژه توتاپ از بامیان تاکید کرد

سرور دانش ۲سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که پروژه توتاپ «انتقال ۵۰۰ کیلووات برق» از بامیان بگذرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آٌقای دانش افزود است که دیدگاه من از همان روزی که بحث پروژه برق ۵۰۰ کیلوولت (توتاپ) مطرح شده است تا کنون تغییر نکرده است.

او گفته که همچنان دلایل کافی برای انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان در اختیار دارد و دلایلی را که وزارت انرژی و شرکت برشنا مطرح می کنند، هم چنان، قناعت بخش نمی داند.

براساس اعلامیه مطبوعاتی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به افغانستان که از سال های ۲۰۰۶م به بعد مورد بحث دو کشور بوده و در سال ۲۰۱۳ م به صورت کلی بدون تعیین مسیر انتقال در کابینه سابق دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهایی گردیده، از همان ابتدا دارای اشکالات فنی و تخنیکی زیادی بوده است.

بر همین اساس شرکت آلمانی فیشنر که تهیه ماستر پلان ۲۰ ساله برق کشور را عهده‌دار بود، در آن زمان هردو مسیر سالنگ و بامیان را برای تطبیق پروژه بررسی کرده بود، مسیر بامیان را به دلایل فنی، امنیتی و اقتصادی پیشنهاد کرد. اما متأسفانه این پیشنهاد از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا مورد توجه قرار نگرفت.

در اعلامیه آمده است مشروح دلایل انتقال برق از مسیر بامیان قبلا از طریق رسانه ها به خصوص از طریق ویب سایت دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری ذکر گردیده است و در آینده نیز طی یادداشت های جداگانه مطرح خواهد شد.

 مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را مسئول اصلی نادیده گرفتن مناطق مرکزی در ماستر پلان برق کشور می داند و به طور جدی از آن ها می خواهد که در ماسترپلان اصلی برق کشور تجدید نظر کنند.

در اعلامیه آمده که تنها دلیلی که از سوی وزارت انرژی و شرکت برشنا به خاطر انتقال برق از مسیر سالنگ، کمی موجه به نظر می رسد، تفاوت زمانی انتقال برق از دو مسیر سالنگ بامیان است.

اگر از ابتدا به مخالفت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری توجه صورت می گرفت، عملا این تفاوت بسیار کوتاه تر می شد. ثانیاً، هم اکنون نیز می توان با تسریع در روند قرارداد و مسایل تدارکاتی این تفاوت را به حداقل کاهش داد.

بر اساس مخالفت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری با انتقال برق از مسیر سالنگ و مطالبات مردم مناطق مرکزی، طرح بدیلی از سوی وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، از پشته سرخ ولایت پروان به بامیان و از طریق دره غوربند مطرح شده است که هنوز دارای ابهامات جدی و فاقد ضمانت اجرایی لازم می‌باشد.

آقای دانش از تمام بزرگان به خصوص کریم خلیلی، استاد حاجی محمد محقق، وکلای مردم در مجلس شورای ملی، اعضای نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم تشکر کرده که صدای شان را به خاطر تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن بلند کرده اند.

او گفته است که دولت مکلف است همه شهروندان کشور را با یک دید نگاه کند و امکانات اولیه زندگی از جمله انرژی برق را برای همگان فراهم کند.

مقام معاونت دوم ریاست جمهوری برخلاف گزارش‌هایی که قبلا در برخی از رسانه نشر شده است مبنی بر این که گویا ایشان جلو انتقال برق به برخی از ولایات را گرفته است، هم چنان معتقد به تحقق عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و برابری حقوق و وجایب تمام شهروندان کشور است.

Author