سرمایه گذاری 400 میلیون دالری دولت در بخش مسکن

۱۶ سنبله ۱۳۹۳

وزارت امورشهرسازی و مسکن کشور اعلام کرده است که در جریان سه سال گذشته بیش از 400 میلیون دالر را در بخش ساخت مسکن در شهر کابل سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دولت با بخش خصوصي به گونه مشترک تنها در 3 سال گذشته بیش از 400 ميليون دالر را در بخش مسكن سرمايه گذاری كرده است كه 20 هزار واحد مسكونی برای باشندگان شهر كابل آماده شود.

آمارهای وزارت امور شهرسازی و مسكن نشان می دهد كه بر بنياد اين سرمايه گذاری ها، بيش از 20 هزار واحد مسكونی ايجاد شده است و 7 هزار واحد مسكونی ديگر زير كار است.

همچنين به گفته اين وزارت با عملی شدن اين پروژه ها برای بيش از 60 هزار نفر زمينه اشتغال زايی نيز فراهم شده است.

وزارت امور شهرسازی و مسكن می گويد: نزديک به 3 هزار و 300 آپارتمان را دولت امارات به گونه كمک های بدون بازپرداخت و 2 هزار منزل مسكونی ديگر از سوی وزارت شهرسازی در شهر كابل زير ساخت قرار دارد.

به گفته ی مسئولان طرح ساخت 7 هزار واحد مسكونی ديگر زير كار می باشد.

 

افانستان

اقتثصادی

شهر سازی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.