سرمایه گذاری های درازمدت حل مشکل اقتصادی افغانستان

هیات سنای امریکا 5 قوس 1394 (5)59501a3c-c0f8-404f-ae06-4e7a441287f2رئیس جمهور غنی سرمایه گذاری های درازمدت را راه حلی برای مشکلات اقتصادی افغانستان می داند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، شام دیروز (۱۴جدی) با هیئت کانگرس امریکا دیدار کرد.

گسترش همکاری های افغانستان و امریکا در عرصه های مختلف، چگونگی مبارزه با خطر تروریزم و تلاش های افغانستان در مبارزه علیه این پدیده و حل مشکلات اقتصادی افغانستان، بحث های عمده این دیدار را تشکیل می داد.

رئیس جمهور غنی اظهار داشت که تروریزم خطر میان و دراز مدت است که نیاز به همکاری و تلاش های مشترک کشور های منطقه و جهان دارد.

وی با اشاره به مسایل اقتصادی در کشور اظهار داشت که در کوتاه مدت کمک های انکشافی بین المللی برای رشد افغانستان موثر است؛ اما همزمان با این کمک ها، حکومت افغانستان کوشش می کند تا سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی را جلب کند.

به عقیده رئیس جمهور، یگانه کلید حل مشکلات اقتصادی افغانستان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در درازمدت است.

رئیس جمهور خواستار همکاری کانگرس امریکا برای تضمین سرمایه گذاری های خصوصی و ایجاد فضای اطمینان برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان شد.

Author