سرقت دار و ندار مسافران در فابریکه قند بغلان

۶ جدی ۱۳۹۵

دزدان مسلح بامداد امروز دوشنبه تمامی دار و ندار 130 مسافر را که در یکی از مسافرخانه های فابریکه قند بغلان برای گذرانیدن تاریکی شب خوابیده بودند با خود بردند.

این مسافران که در دو موتر نوع 404 و هشت موتر تیز رفتار از کابل به طرف کندز درحرکت بودند، می گویند 7 نفر مسلح ساعت 2:30 بامداد امروز دوشنبه(6قوس) وارد مسافرخانه شده تمامی اجناس و دارایی های شان با خود بردند.

امین الله یکی ازین مسافران به خبرگزاری خاورمیانه گفت، بیش از 2 ساعت دزدان مسلح به تلاشی و لت و کوب آنان پرداخت درین مدت سربازان پولیس پاسگاه امنیتی که در نزدیکی این محل قرار دارد به داد آنان نرسیدند.

در همین حال مقام های پولیس در کندز موضوع سرقت اموال مسافران را تایید می کنند.

محفوظ الله اکبری سخنگوی زون 808 سپین زر پولیس به خبرگزاری خاورمیانه گفت، دارایی های حدود 100 نفر مسافر در منطقه فابریکه قند بغلان از سوی دزدان مسلح سرقت شده است.

آقای اکبری گفت، پولیس بغلان تا کنون دو تن را بشمول صاحب مسافرخانه بازداشت کرده و تلاش ها برای شناسایی دزدان مسلح آغاز شده است.

از سوی هم خواستیم دیدگاه پولیس بغلان را درین زمینه داشته باشیم، با تماس های مکرر فرمانده پولیس این ولایت حاضر به گفتگو نشد.

این درحالیست که پیش ازین نیز دزدان مسلح در منطقه چهارشنبه تپه ولسوالی بغلان مرکزی چندین موتر مسافربری را متوقف نموده دار و ندار شان را به سرقت برده بودند.

بغلان،

بلت و کوب،

خاورمیانه،

دزدان،

سرقت ،

فابریکه،

قند،

مسافران،

مسافرخانه

مسلح،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment