اسد ۱۴, ۱۳۹۹

سرطان سینه دومین عوامل مرگ و میر زنان در افغانستان

وزیر صحتوزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که به صورت تخمینی ۷ هزار زن در کشور به بیماری سرطان “سینه” مبتلا هستند و این بیماری دومین عامل مرگ و میر زنان در افغانستان شناخته می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت صحت عامه امروز چهارشنبه (۲۹ میزان) برای جلوگیری از پیشرفت، تشخیص به موقع و اگاهی دهی مردم “جلسه دادخواهی سرطان سینه” را در کابل برگزار کرد.

در این جلسه فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور گفت که رقم دقیقی در پیوند به ثبت سرطان در افغانستان وجود ندارد اما به صورت تخمینی ۲۰ هزار نفر مبتلا به سرطان هستند که ۷ هزار مورد آن سرطان سینه می باشد.

به گفته فیروز، ۲۱ درصد وفات ناشی از سرطان سینه در میان خانم ها به دلیل عامل های ارثی، عدم فعالیت فیزیکی و نوشیدن الکل است.

او گفت که وزارت صحت عامه و سایر دست اندرکاران بخش صحت در راستای جلوگیری، تشخیص، معاینه خودی و معاینه فیزیکی سینه اقدام هایی را انجام داده اند.

وزیر صحت، نبود مراکز تشخیص ابتدایی و تداوی به موقع، نبود منابع کافی مالی، پایین بودن آگاهی کارمندان صحی و نبود برنامه های ملی کنترل سرطان را از چالش های مهم برای مبارزه با بیماری سرطان عنوان کرد.

او گفت: در پیوند با این موضوع وزارت صحت قصد دارد که مرکزی را برای آگاهی دهی تاسیس کند تا دانش و توانایی عرضه کنندگان خدمات صحی را بالا ببرد.

همچنین داکتر ریچارت پیپر؛ نماینده سازمان صحی جهان نیز رقم دقیقی از ثبت سرطان در افغانستان ارایه نکرد اما گفت که به صورت تخمین سالانه ۲۰ هزار نفر مبتلا به آن می شود که ۷ هزار مورد آن سرطان سینه تشکیل می دهد.

آقای پیپر افزود: سرطان یکی از چهار علت مرگ در کشورهای شرق حوزه مدیترانه است که افغانستان نیز جزء آن است.

وی اضافه کرد که سازمان صحی جهان در راستای مبارزه علیه سرطان سینه، حمایت و تعهد خود را با دولت افغانستان اعلام می کند.