اسد ۱۴, ۱۳۹۹

سرحدات کابل برای انکشاف پایتخت باید به صورت اساسی تعریف شود

مجلس در مورد راه سازی و سرک سازی (2)طرح انکشاف و توسعه شهر کابل به عنوان پایتخت کشور، از سوی نهادهای زیربط و رئیس جمهور مورد بحث قرار گرفته و خواسته شد تا سرحدات کابل به صورت مشخص تعریف شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شام دیروز جلسه ای به منظور بحث روی طرح انکشاف آینده شهر کابل در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه که در آن نمایندگان نهادهای زیربط حضور داشتند، ۲۱ مورد از مسائلی که دیدگاه آینده شهر کابل بر اساس آن استوار خواهد بود، مورد بحث قرار گرفت.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نقش سکتور خصوصی را در همکاری با حکومت، در جهت طرح، پلان و توسعه شهر کابل مهم دانسته و اظهار داشت که از سرحدات شهر کابل باید تعریف روشن صورت گیرد و به مسائل حقوقی ملکیت ها اعم از پلان شده و غیر پلان شده، توجه شود.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که مسایل مهم شهری مانند سیستم حمل و نقل، کانالیزاسیون، آلودگی آب و هوا، پلان گذاری ساحات سبز، خانه سازی، انتقال ساختمان های حکومتی به ساحات جدید، ادغام و مختلط سازی نفوس، معیاری سازی کار ساختمانی، احیا مجدد هویت و ساحات تاریخی شهر، عادی سازی قیمت های زمین و کرایه دهی، ترویج حس مالکیت به عنوان یک اصل شهروندی، ارایه خدمات در بدل مالیه و ارایه مالیه بصورت متوازن در نقاط فقیرنشین و سرمایه دار و همچنان توسعه ساحات نهادهای تعلیمی و تحصیلی، تدابیر محیط زیستی، تأمین سهم شهروندان مخصوصا زنان و طبقات فقیر در توسعه پلان شهری در نظر گرفته شود تا همه شهروندان بصورت یکسان احساس مسؤلیت نمایند و از این طرح مستفید شوند.

به باور رئیس جمهور برنامه ریزی منظم با در نظرداشت زمان آن میتواند در ایجاد این طرح مؤثر باشد.

غنی گفت که باید در ولایات همجوار زمینه ای مساعد شود، تا مردم با استفاده از تسهیلات در ولایت شان، به مناطق اصلی شان کوچ کنند.

در این جلسه وزرای امور شهرسازی، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی، معیینان وزارت خانه ها، سرپرست ریاست شاروالی کابل، قوماندان گارنیزیون کابل، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و شماری از مسؤلین بلند رتبه فنی و مسلکی دولتی نیز حضور داشتند.